Potrzebujesz więcej informacji?
Tel: 60 40 50 772

 

RSA Biofeedback

Cele terapii RSA Biofeedback

RSA Biofeedback wpływa korzystnie na:

Terapia dzieci i młodzieży

 • zwiększenie odporności na stres,
 • łatwiej osiągalny relaks, wyciszenie dla przeciążonych pracą,tremą i lękiem,
 • wzrost pewności siebie – asertywność,
 • zmniejszenie liczby zachorowań na zapalenie górnych dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego,
 • wzmocnienie odporności organizmu,
 • klimakterium, migreny,
 • profilaktykę zaburzeń głosu i mowy i jąkania,
 • poprawę koncentracji uwagi, pamięci,
 • uzyskanie równowagi wszystkich procesów fizjologicznych - homeostazy.

Co to RSA Biofeedback

Głównym celem RSA Biofeedback jest polepszenie wskaźników stanu zdrowia, poprzez regulację rytmu oddechu przeponowo-relaksacyjnego oraz synchronizacja rytmu serca z oddechem by uzyskać jak najkorzystniejsze dotlenienie wszystkich komórek organizmu.

Metoda została opracowana przez A. Smetankina, polega na wypracowaniu oddychania przeponowo-relaksacyjnego z wykorzystaniem zmian parametrów RSA (respiratory sinus arrytmia) czyli różnicy między pulsem na wdechu i wydechu jako sygnału sprzężenia zwrotnego. RSA jest wskaźnikiem zdrowia człowieka, wskazuje na harmonię pracy serca i oddechu, pomaga ocenić jego wiek biologiczny.
Trening jest monitorowany przez osobę badaną i terapeutę. Pozwala na bezinwazyjne hartowanie organizmu i przygotowanie go na różne trudności. Pomaga pokonywać zadania, które wymagają od nas szczególnie dużego zaangażowania emocjonalnego.

Treningi służą synchronizacji oddechu i pracy serca, co ma wpływ na usprawnienie pracy układu oddechowego, serca, systemu nerwowego, pobudza funkcje obronne organizmu. Jej skuteczność została potwierdzona przez naukowców z USA, Rosji, Kanady, Australii, Europy.

Równowaga organizmu

RSA Biofeedback jest zalecany nie tylko osobom z problemami zdrowotnymi (astma, zapalenie oskrzeli, częste stany zapalne dróg oddechowych, choroby układu krążenia), ale również jako profilaktyka.

RSA Biofeedback jest doskonałym treningiem dla osób młodych oraz starszych, dzięki któremu mogą uzyskać idealny stan równowagi organizmu, poprawiając funkcje nie tylko serca i wydolności oddechowej, ale również dzięki doskonałemu dotlenieniu organizmu - usprawnić pracę komórek mózgu.

Zdrowy oddech to zdrowy umysł i ciało. Podczas stresu procesy oddechowe ulegają zaburzeniu - oddech staje się płytki i krótki. Ma to negatywny wpływ zarówno na pracę serca, jak i na ogólny stan kondycji psycho-fizycznej. Wiele chorób ma swoje podłoże w przewlekłych stanach napięcia i zaburzeniach oddychania.

Najprostszą techniką relaksacyjną jest oddychanie torem przeponowym, zwane także głębokim oddychaniem lub oddychaniem brzucha.

Przebieg terapii:

Optymalnie sesje powinny się odbywać 2-3 razy w tygodniu. Całość kursu to 20-25 zajęć, trening trwa 20-35 minut.
Pierwszy etap:

 • 2-3 sesje:

Wywiad terapeutyczny, kontrolny pomiar RSA oraz wstępna ocena stanu zdrowia; techniki oddechowe bez sygnału sprzężenia zwrotnego.

 • 2-3 sesje:

Kształtowanie prawidłowego wzorca – przeponowo-relaksacyjnego (diafragmalno-relaksacyjnego) sposobu oddychania, z osiągnięciem maksymalnej synchronizacji pracy serca i oddechu ze sprzężeniem zwrotnym.

Drugi etap:

 • 10-12 sesji

Przejście od „starego” typu oddechu do nowego – prawidłowego, wyćwiczenie prawidłowego oddychania, oraz jego utrwalenie / uzyskanie maksymalnego, stabilnego RSA w stosunku do wieku / ze sprzężeniem zwrotnym.

Trzeci etap:

 • 2-3 sesje

Prawidłowy oddech z osiągnięciem maksymalnej RSA bez sygnału sprzężenia zwrotnego; kontrolny pomiar RSA oraz końcowa ocena stanu zdrowia.

Czwarty etap:

 • Kolejne sesje lub 2 - 3 dniowy kurs treningów, utrwalenie nawyku  prawidłowego oddechu, z maksymalną RSA na poziomie bezświadomości (w czasie np. napadu duszności - automatycznie włącza się wyćwiczony nawyk oddechu).

Przeciwwskazania:

 • Poważne zaburzenia stanu psychicznego,
 • Poważne zaburzenia rytmu serca,
 • Przepuklina przeponowa,
 • Padaczka (hiperwentylacja),
 • Ostry stan zapalny,
 • Wiek do lat 4,
 • Negatywny stosunek pacjenta do terapii.

Na podstawie materiałów szkoleniowych RSA Biofeedback w opracowaniu mgr Ireny Martynowej.

Używamy cookie, musisz je zaakceptować. Więcej w polityce prywatności.

Akceptuję wymagania prawne