Potrzebujesz więcej informacji?
Tel: 60 40 50 772

 

Metoda Johansena

  Korzyści Treningu Johansena

Terapia_Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS znacząco poprawia przetwarzanie słuchowe oraz inne funkcje. Najważniejsze z nich to: 

 • rozumienie mowy,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • artykulacja,
 • komunikacja,
 • mniejsza nadwrażliwość na dźwięki,
 • pamięć,
 • umiejętność czytania i pisania,
 • samoocena,
 • lepsze napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów i motorykę.
 • efektywniejsza nauka języka obcego (przewidywane efekty: polepszenie akcentu, płynności wypowiedzi, rozumienia, krótszy czas nauki).

Co to Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

Słuchanie jest umiejętnością, która jest kształtowana przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi. Metoda Johansena IAS, podobnie jak inne treningi słuchowe, wykorzystuj ten potencjał.

Metoda Johansena jest metodą indywidualnego, domowego treningu słuchowego, poprawiającego przetwarzanie bodźców słuchowych. Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Johansen w swojej pracy oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Zrozumienie słów wymaga zaangażowania uwagi. Nawet jeśli słyszymy doskonale, zdarza się, że słuchamy nieuważnie i nie zrozumieliśmy wszystkiego podczas rozmowy, wykładu, czy rozmowy telefonicznej. Jest to spowodowane osłabioną lub zaburzoną zdolnością utrzymywania uwagi na wypowiedziach ustnych. Ten typ uwagi słuchowej skutecznie wzmacnia Metoda Johansena.

Zalety Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena:

 • Dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż terapia może odbywać się w domu pacjenta*.
 • Nie wymaga częstych wizyt w gabinecie terapeuty.
 • Odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym domowym otoczeniu, co jest istotnym czynnikiem dla niektórych osób np. z autyzmem.
 • Codzienne sesje trwające tylko 10 – 15 minut.
 • W trakcie terapii nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii (są nieliczne wyjątki np. inne treningi słuchowe).
  *Istnieje możliwość dojazdu do domu pacjenta.

Przetwarzanie słuchowe u Dzieci

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wtedy w tradycyjnych badaniach słuchu wyniki są często prawidłowe, a mimo to do dziecka nie dociera treść, którą teoretycznie słyszy. Tego typu zaburzenia w konsekwencji prowadzą do trudności w rozwoju mowy, czytaniu i konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. Dzieciom trudniej wtedy skoncentrować uwagę i prawidłowo artykułować dźwięki, co przekłada się na trudności w uczeniu się. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu, z powodu nieśmiałości, czy niskiej samooceny.

Przy zaburzeniach przetwarzania słuchowego, dzieci mają problemy z prawidłowym odróżnianiem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku i rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych. Rozumieją, gdy mówi się do nich bardzo wyraźnie i nic innego nie rozprasza uwagi. Dzieci z problemami przetwarzania słuchowego często borykają się z mniejszą umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, czy rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że dzieci nie mają wtedy możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego mimo, że odbiór przez ucho jest prawidłowy (właściwy odbiór w strukturach obwodowych; Katz, 1994).

Te deficyty skutecznie można zredukować na Treningu Johansena. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10-15 minut przez słuchawki.

Zastosowanie:

Metoda skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych, w szczególności do osób z następującymi trudnościami:

 • ADHD,
 • porażenie mózgowe,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu / zespołu Aspergera,
 • zespół Downa i inne wady genetyczne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w zrozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji i poleceń,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • dysleksja, problemy szkolne,
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
 • nadwrażliwość na dźwięki,

Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym to:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • urazy głowy,
 • częste zapalenie ucha,
 • dyspozycje genetyczne.

Przebieg terapii:

Terapia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena przebiega w kilku etapach, które pozwalają na bieżąco dostosowywać trening do potrzeb Klienta. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni, za każdym razem Klient otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-18 miesięcy (najczęściej jest to 9-10 miesięcy).

Proces terapeutyczny:

 • Diagnoza i ocena wstępna:
  • Wywiad;
  • Wypełnienie Kwestionariuszy;
  • Pełne badanie audiometryczne;
  • Test dychotyczny;
  • Badanie lateralizacji;
 • Analiza badań diagnostycznych;
 • Omówienie wyników przeprowadzonych badań;
 • Przygotowanie indywidualnego programu;
 • Diagnoza międzyetapowa co 6-8 tygodni;
 • Zakończenie terapii;
 • Opracowanie raportu z przeprowadzonej terapii.

Oficjalna strona Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena w Polsce
www.johansen-ias.pl

Używamy cookie, musisz je zaakceptować. Więcej w polityce prywatności.

Akceptuję wymagania prawne